Klachtencommissie

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft het reglement klachtencommissie voor vaktherapeutische beroepen opgesteld. Dit reglement omvat de uitwerking van het gestelde artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector. De FVB heeft van het klachtenreglement voor cliënten van vaktherapeuten speciaal een folder samengesteld.