Registraties

FVBDe Federatie Vaktherapeutische Beroepen; de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Dans Therapie, Drama Therapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. www.vaktherapie.nl

NVDAT – De Nederlandse vereniging voor Dans Therapie. www.nvdat.nl

SRVB – het Register Vaktherapie waar vaktherapeuten zich kunnen aansluiten als ze voldoen aan bepaalde kwaliteiten. www.registervaktherapie.nl

Beroepsregistratie Vaktherapie: FVB/SRVB/NVDAT – Lid nr. 4787

Aangesloten zijn bij vakorganisaties betekent dat behandelingen door verschillende zorgverzekeraars worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om te weten of je in aanmerking komt voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar kun je kijken bij prijzen en vergoedingen. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je verzekeraar. Vermeld dan dat je een VAKTHERAPIE consult wilt/hebt ondergaan.


AGB-Code zorgverlener: 90-044215

OBPI/BBIE – BeNeLux / Bureau voor de Intellectuele Eigendommen. www.boip.int
Inner Dance® Merk Depotnr. 1208470.
Bewegingseducatie® registratienummer 887693

BMCA
Body-Mind Centering® Association www.bmcassociation.org

ISMETA
International Somatic Movement Education and Therapy Association www.ismeta.org