Prijzen & Vergoeding

Het totale FibroMove® programma’s bestaat uit 11 weken traject, verdeeld in drie fasen van 3 weken en twee rustweken. Het is niet mogelijk om slechts aan een enkele fase deel te nemen.

Bedragen zijn inclusief 21% btw en materiaal.

FibroMove® programma  (11 weken) prijs is € 816,50
Te betalen in drie betaaltermijnen van € 272,16

Je ontvangt

Een intake gesprek van ruim 60 minuten. Vervolgens doe je eens per week mee in de twee uur durende groepssessie. In totaal worden 9 groepssessies gegeven in fasen van 3 lessen. Na elke fase is er een rustweek.
Als afsluiting van elke fase vindt bovendien reflectie en een evaluatie plaats in de vorm van een formulier en een pijnpijler. We bespreken elke fase en ontdekken zo gedurende het proces de veranderingen en verbeteringen. We sluiten het programma af met een evaluatie. De groep komt bijeen na 3 maanden om ervaringen met elkaar te delen.

Betaling

Betaling vindt plaats per fase, aldus in 3 betaaltermijnen. Betalingen worden gedaan met een bankoverschrijving t.n.v. Inner Dance®, IBAN nummer NL05 INGB 0005 7545 52. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer, je naam en het FibroMove® programma naam of nummer. Deze informatie staat op de factuur.

Vergoeding

FibroMove® is aangesloten bij beroepsvereniging NVDAT/FVB en onder de Vaktherapie register SRVB, dat door veel verzekeraars wordt erkend en vergoed in de aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl staat het complete overzicht met verzekeraars die vaktherapie vergoeden. Nalezen in de polis kan ook of bel je verzekeraar voor de zekerheid. Meer te lezen op de registraties pagina.

We zijn bezig om het FibroMove® programma bij verzekeraars vergoed te krijgen voor Fibromyalgie en Chronische Pijn patiënten.

Heb je vragen, bel of  mail ons op het contactformulier, waar we  graag op weg helpen.