Noya Nachmany

In 1999 ben ik ook afgestudeerd als Somatic Movement Educator & Therapist aan de Body-Mind Centering® School in Amherst Massachusetts in de Verenigde Staten. Sindsdien ben ik ook Erkend Vaktherapeute /Dans & Beweging in Nederland, naast mijn Internationale erkenning. Tijdens mijn BMC® studie ben ik begonnen om workshops en individuele sessies aan Fysieke kunstenaars; dansers, musici, fotografen, beeldhouwers en zangers, te geven bij Kunst Academies, gezelschappen en via poliklinieken (= in Nederland). Een tijdje na het afronden van mijn studie ging ik met deze kennis en ervaring ook naar Cuba en Centraal-Amerika, waar ik bijdroeg aan het welzijn van Fysieke kunstenaars via Kunstacademies.

Tijdens deze Centraal-Amerika werkervaring werd ik mij bewust van de enorme impact van Chronische Pijn op het leven/functioneren. En ook hoe krachtig onze geest is in relatie daarmee. ‘Mind’ trainen d.m.v. kennis en beweging, ter ondersteuning bij terugkerende pijn bij lichaamsdelen en bewegingen werd mijn fascinatie. Het was een openbaring en erkenning tegelijk. Ik voelde me niet langer alleen, omdat ik zelf al jaren dagelijks met pijn en hierdoor moeheid kampte, zonder dit met iemand te kunnen delen uit angst voor onbegrip; zeker in het fysieke vakgebied van prestatie waar ik in zat. Mijn passie voor dansen en produceren werd hierdoor niet minder, maar wel beperkt in hoever ik nog durfde gaan.

Omdat destijds niet veel literatuur over Chronische Pijn en Fibromyalgie te vinden was, werden mijn vastgelegde ervaringen met de Fysieke kunstenaars en van mijzelf zeer waardevol.

Kennis Ervaren op basis van beweging was toen en nu nog mijn gereedschap voor bewustwording, bewustzijn tot verandering en verbetering. Ik zie kennis (uit de wetenschap, op basis van feiten – beschreven onderzoekprocessen) als een tool om de eigen anatomie en fysiologie dieper te kunnen begrijpen, waardoor je het kunt plaatsen, begrijpen en ervaren. Met deze persoonlijke ervaring op basis van kennis gaan veel innerlijke deuren open en worden veel antwoorden zichtbaar, waar geen gevecht maar innerlijke smelting plaatsvindt.

Tijdens sessies en workshops in 2001 in Managua – Nicaragua, zag ik duidelijk ontwikkeling en progressie bij de jonge dansers met wie ik toen werkte. Dat werd het beginpunt voor eigen onderzoeken en vastlegging. Vanuit mijn onderzoeken, verdere studies en werkervaring heb ik in 2011 Visual Rhythms® opgezet, als een werkwijze op basis van de BNP’s (Basic Neuro-cellulaire patronen). Hierin geef ik wekelijkse lessen en regelmatig intensieve workshops, toegankelijk voor iedereen. In 2014 ontstond FibroMove® een innovatief en integratief Somatic programma ontwikkeld om aan mensen met Chronische Pijn en Fibromyalgie ondersteuning te bieden vanuit de Bewegingseducatie® invalshoek.

Opleidingen

2011-2012 – Medische Basis Kennis – Nederland
2009-2010 – Filosofische Praktijk – Israël, Nederland
2009-2010 – Arameese Studies, Leiden Universiteit – Nederland
2008 – Psychoanalyses – USA
2007 – Perfect Pilates Paramedici I & II – Nederland
2004-2006 – Body-Mind & Core Work – Spain
2002 – Aroma Therapy & Bach Flowers Remedies – Nederland, België
1998 – 2000 – Massage: Thais, Classical & Shiatsu – USA, Thailand
1995 – 1999 – Somatic Movement Education & Therapy – USA, Nederland, France
1998 – BASI Pilates – USA
1995-1997 – Buto – Japan
1992-1995 – Post Modern Dance & Pro-education Development – Nederland
1991 – Fine Arts / Modern Dance  – Canada

Bestuurlijke posities

  • 2009-2015 Body-Mind Centering® Association in de VS, als bestuurslid en European representative.
  • 2014 – NVDAT – Nederlandse Beroeps Vereniging Danstherapie, als tijdelijk penningmeester. Momenteel actief in de commissie bij- en na-scholing.  
  • 2014 tot heden, actief met het oprichten van de Vak- Therapie Haaglanden groep voor samenwerking met de Gemeentes.