Oproep! FibroMove Onderzoek

Controlegroep voor het FibroMove® onderzoek

Lieve mensen.

Door grote interesse hebben ik veel reacties gekregen. Aanmeldingen voor de controlegroep van het FibroMove onderzoek zijn bij deze gesloten. Wij bedanken iedereen die zich heeft aangemeld voor dit onderzoek en zo een bijdrage levert aan het proces en erkenning van Chronische Pijn & Fibromyalgie in Nederland.

Dankjewel!
Noya Nachmany

Te reageren t/m 5 februari 2016

Het FibroMove® programma voert sinds september 2015 een zelfstandig klinisch onderzoek uit. Voor dit onderzoek is een controlegroep nodig. Hiervoor roepen wij mensen op die lijden aan Chronische Pijn of Fibromyalgie, met of zonder diagnose, m/v vanaf 23 jaar tot en met 68 jaar, om te reageren. We zoeken deelnemers die willen bijdragen aan de erkenning en de ontwikkelingen van therapievormen voor deze twee ziektes in Nederland.

Het FibroMove® onderzoek en het FibroMove® programma zijn een initiatief van Noya Nachmany, een ervaringsdeskundige onderzoeker en Dans & Beweging therapeute. FibroMove® ontvangt geen subsidies of ondersteuning om het onderzoek tot stand te brengen en te continueren. Je bijdrage is zeer belangrijk!

Over het programma:
FibroMove® is een innovatief en integratief programma van 11 weken, waarin deelnemers door beweging, kennis en ervaring leren om chronische pijn en fibromyalgie een nieuwe plek in hun dagelijkse leven te geven, naast het leren luisteren naar hun innerlijke balans. De innovatie bestaat uit de vertaling van o.a. anatomische, fysiologische en neuro-wetenschappelijke kennis in een bewust en zelfstandig gereedschap tot herprogrammering van het eigen centrale zenuwstelsel van de deelnemers aan het programma, zodat ze het kunnen toepassen om de vicieuze cirkel van pijn te doorbreken en hierdoor nieuwe, positieve impulsen te ervaren.

Over het onderzoek:
Het FibroMove® programma is sinds september 2015 bezig met een klinisch onderzoek van een pilot groep. Dit onderzoek loopt door tot en met september 2016. De controlegroep is hierbij nodig ter vergelijking van de pilot groep waaraan deelnemers hebben deelgenomen, en de controlegroep waarvan deelnemers het programma niet gevolgd hebben.

Wij roepen op:
M/V tussen leeftijd 23 jaar en 68 jaar.
Mensen die lijden aan Chronische Pijn of Fibromyalgie, met of zonder diagnose
Mensen die het programma FibroMove® niet gevolgd hebben.

Wat moet je kunnen?
Formulieren op je computer opslaan, beantwoorden, terug mailen of per post opsturen.
In het Nederlands vragen schriftelijk beantwoorden.
Tijd vrij maken voor telefonische gesprekken en het invullen van de formulieren.
Het hele proces vindt plaats in je eigen omgeving, thuis.

Tijdsindeling:
Het onderzoek bij de controlegroep duurt in zijn geheel 8 maanden.

Fase 1. 8 februari t/m 30 april 2016
Een telefonisch intakegesprek van ongeveer een uur vindt plaats in februari.
Er wordt aan je gevraagd, om formulieren in te vullen en terug te sturen/mailen
na respectievelijk vier, drie en nog eens vier weken na het telefonische gesprek.

Fase 2. 1 mei t/m 10 september 2016
In september 2016 zal weer een telefoongesprek plaats vinden.
Je wordt gevraagd om na het gesprek formulieren in te vullen en terug te sturen.

Wat krijg je voor terug?
* Je draagt bij aan kennisontwikkeling voor Chronische pijn en fibromyalgie
* Je draagt bij aan de vormgeving van therapieën en aan de ontwikkeling van het programma.
* Je krijgt nieuwe inzichten in je eigen pijn en proces door de formulieren invullen.

* Je krijgt een kortingsbon t.w.v. € 272,-. Voor deelname aan het elf weken FibroMove© programma. Deze waardebon is een derde van het totaalbedrag van het programma en is tot 1 jaar na het afronden van het onderzoek geldig, tenzij anders is overeengekomen. Datum te benoemen: Eind September 2017. Je krijgt een digitale waardebon nadat de laatste formulieren van de tweede fase zijn binnen gekomen. Je ontvangt de digitale waardebon nadat de laatste formulieren van de tweede fase zijn binnen gekomen.

Wat wordt er met de formulieren en informatie gedaan?
Ik ga uiterst zorgvuldig met informatie om. Persoonlijke gegevens en persoonlijke ervaringen worden zeer vertrouwelijk behandeld. Dit is tevens mijn ethische plicht als therapeute en onderzoeker, en daarnaast vind ik het ook als privépersoon van fatsoen getuigen om vertrouwelijk om te gaan met hetgeen mensen mij toevertrouwen.

Het hele proces wordt door mijzelf behandeld! Informatie wordt op basis van de antwoorden verzameld, geanalyseerd en beschreven in publicaties en een boek. Gebruik van de informatie is niet op persoonlijke basis, maar op basis van het totaaloverzicht van de antwoorden.

Indien ik in de loop van het proces zie, dat het noodzakelijk is om een paar persoonlijke verhalen uit de groep te gebruiken, dan zal ik persoonlijk met iedere deelnemer contact opnemen, overleggen en toestemming vragen, waarbij jouw NEE een reële optie is. Na het publiceren van het boek worden alle persoonlijke gegevens vernietigd.

Ik dank je bij voorbaat voor het lezen en mee willen doen aan mijn onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het FibroMove® programma, ter bevordering aan het welzijn van mensen die aan Chronische Pijn en Fibromyalgie lijden.

Dankjewel,
Noya Nachmany