Vicieuze cirkel

pijn-stressVeel mensen die aan chronische Pijn lijden hebben het gevoel zich in een vicieuze cirkel te bevinden. Ze ervaren veel stress en weinig innerlijke rust, wat zich zowel thuis als op het werk laat merken. Dat manifesteert zich zowel fysiek, cognitief als emotioneel en in hun gedrag.

Omdat alle elementen aan elkaar verbonden zijn is het goed hier ook als totaal naar te kijken. Het gaat om het doorbreken van patronen in je denken, doen, bewegen en het ervaren van prikkels. Zo zetten we de eerste stappen om uit de vicieuze cirkel te komen en om meer ruimte te krijgen voor ontwikkeling naar een prettiger levensstijl. Dat doen we bij de FibroMove® programma.

Onderzoek

Je kunt pijn en emotie nooit los maken van elkaar. Het is een twee-eenheid waar je aan moet werken. De basis om tot verandering te komen ligt dan ook bij onderzoeken die dit als uitgangspunt nemen;

Dr. Ben van Cranenburgh benadrukt dat de oorzaak van chronische pijn niet alleen bij de patiënt ligt, maar ook heel sterk bij diens omgeving.

“Psychische veranderingen gaan altijd gepaard met lichamelijke veranderingen; Chronische pijn is het gevolg van de plasticiteit (=vervormbaarheid) van het zenuwstelsel. Een abnormale input wordt vastgelegd in het zenuwstelsel. Dit betekent dat de werking van de neuronen en het zenuwstelsel door bepaalde, abnormale zaken veranderen. Chronische pijn is het resultaat van een leerproces. De oorzaak van de chronische pijn zit niet alleen in de patiënt, maar ook – en soms uitsluitend – in diens omgeving.” Bron: Pijn vanuit een neurowetenschappelijk perspectief (boek pagina 270 en 271, Maarsen 2006). 

Een tweede uitgangspunt dat een hoofdrol speelt bij het samenstellen van ons programma is ook dat van Casa Palmera in Amerika. De Casa Palmera kliniek in Californië benadrukt dat chronische pijn een gevolg is van en in relatie staat met trauma, traumatische ervaring en intense emoties. Body en Mind kun je niet losmaken van elkaar.

“Een auto ongeluk is een voorbeeld van een situatie waaruit zowel pijn als trauma voort kunnen komen. Er kunnen in een ongeluk veel complicaties optreden. Natuurlijk gewond raken en pijn. Maar omdat een ongeluk onverwacht en beangstigend is komt trauma ook veel voor. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat iemands psychische staat (trauma) de lichamelijke staat (pijn) kan beïnvloeden. Enkele voorbeelden van situaties waarbij trauma en pijnervaring vaak samen voorkomen zijn: misbruik, ontvoering, natuurrampen, oorlog. Het maakt niet uit of de traumatische ervaring een ongeluk of een misdrijf of natuurramp betreft; uit alle gevallen kunnen zowel trauma als pijn voortkomen.” (bron)