De vicieuze cirkel doorbreken

neuronen cellen in actie

Neuronen cellen in actie: bij elke beweging en pijnervaring gebeurt er iets met de neuronen in onze hersenen. We geven je handvatten om dit bewust te gaan voelen. Want door bewustwording kun je ook sturing geven. En daarmee wordt jij weer (meer) de baas over je lichaam!

Volgens een somatische theorie kan een herhaalde pijn die niet correct behandeld wordt zich ontwikkelen tot chronische pijn. Het zenuwsysteem heeft te veel hetzelfde signaal ontvangen en dat signaal wordt blijvend. Deze on-beantwoorde pijn manifesteert zich in cellen van het bindweefsel op verschillende plekken in het lichaam en dan wordt chronische pijn fibromyalgie. De vicieuze cirkel ontstaat.

Volgens een klinische theorie vindt chronische pijn zijn oorsprong in het Limbisch centrum in de hersenen. Het emotioneel centrum, waar ook agressie wordt getriggerd. Signalen worden opgevangen in de Amygdala. Indien de signalen steeds terugkeren ontstaat door herhaling een blijvend signaal wat zich uit ook in lichamelijke pijn.

Je kunt dit systeem doorbreken door te her-leren. Je duikt in je eigen anatomie en bewegingspatronen. Het hele lichaam ontvangt en geeft signalen aan het zenuwcentrum. Beweging is daardoor een gereedschap om verandering teweeg te brengen. Het FibroMove® programma is hierop gebaseerd.

Limbisch Systeem locatie

Limbisch Systeem locatie

Balans, Exploratie, Continuïteit

Het is goed te beseffen dat erkenning van fibromyalgie als eerste bij jezelf begint.

Pas als je jouw grenzen kent en durft te ervaren kun je stappen zetten naar acceptatie en aanpassing.

Daarom is het FibroMove® programma gericht op het maken van die stappen in drie fasen.